acords

Darrera actualització: 25/03/2020 - 09:21
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.... més.
Darrera actualització: 19/12/2018 - 15:22