acords

Darrera actualització: 19/12/2018 - 15:22
Darrera actualització: 06/07/2018 - 10:26
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Condicions de treball 
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Pactes socials 2000-2003 Pròrroga dels Pactes socials 2000-2003
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
Conciliació de la vida familiar, laboral i personal Millores socials 2006 Homologació condicions de treball personal interí Factor assiduïtat i complement de nocturnitat Pactes Mesa General 22 de desembre de 2004... més.