acords

Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:13
Condicions de treball 
Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:13
Pactes socials 2000-2003 Pròrroga dels Pactes socials 2000-2003
Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:12
Conciliació de la vida familiar, laboral i personal Millores socials 2006 Homologació condicions de treball personal interí Factor assiduïtat i complement de nocturnitat Pactes Mesa General 22 de desembre de 2004    
Darrera actualització: 05/06/2020 - 14:11
Mesures socials, flexibilitat, conciliació i de caràcter organitzatiu Factor assiduïtat 2011 Ajut per menjar, Pla de Pensions, Factor assiduïtat i mesures d'acció social 2009 Aportacions ajut menjar, pla de pensions i premis per anys de serveis