col·laboració

Darrera actualització: 28/06/2023 - 12:39
Convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona
Des de l’1 de juliol de 2018 tots els convenis i encàrrecs de gestió signats per la Diputació de Barcelona els podreu trobar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, a través de l’enllaç següent: REGISTRE DE CONVENIS D’altra banda, per consultar els ... més.
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
La Diputació de Barcelona té la ferma voluntat de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques. Treballem intensament per construir els mecanismes que han de permetre presentar propostes, suggeriments i opinions sobre les... més.