col·laboració

Darrera actualització: 04/05/2018 - 01:15
Convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona
En aquest apartat podeu consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona mitjançant un cercador que us permetrà accedir a les dades relatives a l'objecte, l'import, els participants i la vigència, entre altres. La informació dels... més.
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
La Diputació de Barcelona té la ferma voluntat de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques. Treballem intensament per construir els mecanismes que han de permetre presentar propostes, suggeriments i opinions sobre les... més.