Participació

La Diputació de Barcelona té la ferma voluntat de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques. Treballem intensament per construir els mecanismes que han de permetre presentar propostes, suggeriments i opinions sobre les actuacions destinades a la ciutadania que la Diputació duu a terme en el territori. 

Esperem fer accessible el canal de participació al més aviat possible.