distintius

Darrera actualització: 07/10/2021 - 08:39
La Diputació de Barcelona aposta per a la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat, que promouen un enfocament basat en els processos. Per això compta amb sistemes de gestió, que són els instruments necessaris per a l'impuls... més.
Darrera actualització: 13/07/2021 - 10:33
La Diputació de Barcelona, amb la visió de complir amb les exigències ambientals imposades per normativa, pels propis usuaris i per la societat en general, vetlla perquè les instal·lacions i serveis siguin respectuosos amb el medi ambient. Per això, resulta imprescindible l'ús d'eines que integrin... més.