UNE-EN-ISO 9001:2015

Darrera actualització: 16/5/2024 12:55 h.

La Diputació de Barcelona ha renovat en 2023 la certificació que acredita que el sistema de gestió de la qualitat aplicat a les seves activitats i desenvolupat als seus centres de treball, és conforme amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. L'auditoria de certificació es va desenvolupar entre el 24/02/2023 i el 13/03/2023 a càrrec de l'empresa Bureu Veritas.

La Diputació de Barcelona considera que la qualitat, un desenvolupament sostenible, reduint al màxim l'impacte ambiental, la prevenció de la contaminació i la prevenció i minimització dels riscos son factors essencials per a l'èxit. La Diputació de Barcelona ha vingut apostant de forma continuada per aquests valors, per la gestió per processos i l'establiment d'objectius adreçats a la millora continuada i a la satisfacció dels/de les usuaris/àries.

Els valors, com a la transversalitat, disposició al canvi, orientació al client, sentit econòmic, treball en equip, responsabilitat social i ambiental, van orientar el projecte de "Definició del sistema integral de gestió" tenint amb compte les activitats ja acreditades amb estàndards i incorporant la resta. La visió principal de futur va ser: l'homogeneïtzació del sistema, amb la definició de processos "troncals" i la interrelació, corresponsabilitat i fluxos de comunicació entre les diferents parts d'activitat.
Finalment, després de la corresponent auditoria de certificació, el sistema de gestió ha estat reconegut amb la certificació UNE-EN-ISO 9001:2015.

L'abast del sistema certificat son les activitats de:

 • Atenció telefònica
 • Gestió de sales i espais comuns
 • Gestió dels subministraments continus
 • Provisió d'equips i materials d'oficina (a excepció d'equipament i programari informàtic)
 • Recepció, emmagatzematge i distribució de materials i documentació
 • Remodelació d'espais i trasllat de les dependències
 • Reproducció gràfica, impressió digital, offset i treballs de post-impressió i acabats
 • Servei de vehicles amb i sense conductor, arranjament i manteniment de vehicles
 • Subministrament, instal·lació i manteniment de la senyalística corporativa
 • Suport a l'activitat en recintes i edificis en general i en particular en matèria d'atenció i informació a les persones usuàries, gestió de carteries, suport a actes, neteja d'espais, recollida selectiva i tractament de plagues
 • Suport a necessitats informatives i documentals

Aquesta acreditació s'esdevé com a resultat del treball i la filosofia vers la millora contínua que desenvolupa tot l'equip que integra la Subdirecció de Logística i la seva direcció. Ha estat el reconeixement de l'eficàcia en la gestió i un punt d'inflexió en la feina duta a terme al llarg dels últims anys. Esdevé un estímul més per continuar treballant en la millora del servei que realitza la Subdirecció de Logística, amb una dinàmica de treball en equip en un esforç d'alineació amb les línies del Pla d'Optimització de Recursos i amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de suport a l'activitat corporativa.

AdjuntMida
UNE-EN-ISO 9001:2015 (2024)814.56 KB
Paraules clau: