Carta Europea de Turisme Sostenible

Darrera actualització: 22/6/2021 13:51 h.
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. La Diputació de Barcelona té adherits dos dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals a la Carta.

La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són definides de forma participada per tots els actors involucrats en el desenvolupament de l'activitat.

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.

Els objectius fonamentals de la Carta són:

  • Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin gaudir d'aquests espais.
  • Millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.

És elaborada conjuntament per representants dels espais naturals protegits, entitats conservacionistes i els empresaris turístics.

Paraules clau: