Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Darrera actualització: 22/6/2021 13:04 h.
La Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat ambiental dels seus serveis. En aquesta línia, ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental en les categories de serveis de tallers de vehicles i flotes de vehicles, respectivament.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic per identificar la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes i serveis, concretament aquelles que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels subproductes, les matèries i les substàncies que contenen, i també de les que suposen un estalvi de recursos, especialment d'energia i aigua.

L’aposta per la sostenibilitat de les flotes de vehicles té la finalitat de contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de ciutat  provinents del transport, promoure l'ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat especialment en entorns urbans. Així mateix, aquest Distintiu ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provinents del transport.

Pel que fa al taller de vehicles, les instal·lacions de la seu del Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona disposen de solucions per garantir la sostenibilitat ambiental i la racionalització en el consum de recursos:

  • Construcció intel·ligent: aïllants tèrmics en façanes i finestres del taller, i un mur ecològic exterior per a la contenció de terres.
  • Energia solar tèrmica per a dotar als serveis higiènics d'aigua calenta.
  • Captació dels gasos del motor mitjançant instal·lació específica d'extracció.
  • Depuradora de l'aigua provinent del pont de rentat de vehicles. L'aigua resultant es destina a la neteja de vehicles o al reg.
  • Magatzem de residus del taller i dipòsit per a olis usats.

Paraules clau: