qualitat

Darrera actualització: 20/12/2022 - 09:17
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 07/10/2021 - 08:39
La Diputació de Barcelona aposta per a la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat, que promouen un enfocament basat en els processos. Per això compta amb sistemes de gestió, que són els instruments necessaris per a l'impuls... més.
Darrera actualització: 22/06/2021 - 14:01
La Subdirecció de Logística ha renovat en 2021 la certificació que acredita que el sistema de Sistema de Seguretat i Salut en el Treball aplicat a les  activitats de Parc Mòbil Corporatiu, Reproducció Gràfica, Plataforma de Distribució Logística i Gestió d'Espais, i desenvolupat als seus centres de... més.
Darrera actualització: 22/06/2021 - 13:51
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. La Diputació de Barcelona té adherits dos dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals a la Carta.
La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són... més.
Darrera actualització: 22/06/2021 - 13:04
La Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat ambiental dels seus serveis. En aquesta línia, ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental en les categories de serveis de tallers de vehicles i flotes de vehicles, respectivament.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic per identificar la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes i serveis, concretament aquelles que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels... més.