qualitat

Darrera actualització: 16/05/2018 - 11:38
La Diputació de Barcelona, conscient i compromesa amb el context social, ambiental i econòmic, tan intern com extern a l'organització, aposta per integrar la responsabilitat social a l'estratègia corporativa. Es pretén, així, enfortir la prestació de serveis al territori, amb la voluntat d'... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
La Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat ambiental dels seus serveis. En aquesta línia, ha obtingut el Distintiu de garantia de qualitat ambiental en les categories de serveis de tallers de vehicles i flotes de vehicles, respectivament.
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic per identificar la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes i serveis, concretament aquelles que afavoreixen la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
La Diputació de Barcelona, concretament el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials, en la línia d’incorporar criteris de qualitat en la seva gestió, té implantat el model de gestió EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que reconeix l'excel·lència en gestió en les organitzacions a nivell europeu.
Amb l'impuls d'aquest model es pretén desenvolupar activitats de millora enfocades a assolir l'excel·lència en tots àmbits d'una organització: Satisfacció al client Satisfacció a les persones de l'organització Impacte positiu en la societat Resultats positius claus d'... més.
Darrera actualització: 19/01/2018 - 18:28