qualitat

Darrera actualització: 11/01/2018 - 20:59
La Diputació de Barcelona impulsa la implantació de sistemes de qualitat turística i, internament, té certificats tres dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
El sistema de qualitat turística vol ser una eina de gestió dels equipaments i serveis d'ús públic dels parcs que garanteixi la qualitat dels mateixos fixant els processos de gestió. El SICTED constitueix una certificació, que atorga l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola).... més.