SICTED - Sistema Integral de qualitat turística espanyola

Darrera actualització: 11/1/2018 20:59 h.
La Diputació de Barcelona impulsa la implantació de sistemes de qualitat turística i, internament, té certificats tres dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.

El sistema de qualitat turística vol ser una eina de gestió dels equipaments i serveis d'ús públic dels parcs que garanteixi la qualitat dels mateixos fixant els processos de gestió.


El SICTED constitueix una certificació, que atorga l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola).Dins d'aquest marc general, es planteja el sistema de qualitat amb els objectius generals següents:


  • Oferir i mantenir una elevada qualitat en els serveis públics.
  • Satisfer les expectatives i requeriments dels visitants garantint-los-hi un paisatge de qualitat i una oferta de serveis adequada.
  • Disposar dels mitjans humans i materials suficients i adequats per a satisfer els requisits de les normes de qualitat.
  • Aconseguir una organització eficaç per a garantir un funcionament d'acord amb el sistema de qualitat.
  • Aconseguir la participació activa de tot el personal en els principis de la política de qualitat, així com en la seva aplicació i compliment. 
Paraules clau: