Sistema de gestió de la qualitat d’acord amb el model EFQM

Darrera actualització: 3/5/2018 23:05 h.
La Diputació de Barcelona, concretament el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials, en la línia d’incorporar criteris de qualitat en la seva gestió, té implantat el model de gestió EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que reconeix l'excel·lència en gestió en les organitzacions a nivell europeu.

Amb l'impuls d'aquest model es pretén desenvolupar activitats de millora enfocades a assolir l'excel·lència en tots àmbits d'una organització:


 • Satisfacció al client
 • Satisfacció a les persones de l'organització
 • Impacte positiu en la societat
 • Resultats positius claus d'activitat i de rendiment

El Model Europeu d'Excel·lència EFQM és un model no normatiu que serveix per a l'autoavaluació i el control de la qualitat de la pròpia organització.Es regeix pels conceptes fonamentals de l'excel·lència, que són:


 • Orientació a resultats
 • Orientació al client/usuari
 • Lideratge i coherència amb els objectius
 • Gestió per processos i fets
 • Desenvolupament i implicació de les persones
 • Aprenentatge, innovació i millora continua
 • Desenvolupament de les aliances
 • Responsabilitat social
Paraules clau: