Estructura

Darrera actualització: 05/04/2024 - 12:20
La Diputació de Barcelona s’estructura en les 14 àrees competencials i executives.
1. Àrea de Presidència 2. Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 3. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 4. Àrea de Cultura 5. Àrea d'Infraestructures i Territori 6. Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat 7. Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió... més.
Darrera actualització: 24/01/2024 - 13:44
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2024
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.
Darrera actualització: 28/06/2023 - 11:15
Darrera actualització: 28/06/2023 - 10:39
Darrera actualització: 25/05/2023 - 13:15
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla anual aprovada per la Diputació de Barcelona i la relació de llocs de treball de l’organització amb la descripció de les característiques principals.
      - Plantilla     - Relacions de llocs de treball