Estructura

Darrera actualització: 09/06/2022 - 12:51
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2022
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.
Darrera actualització: 27/05/2022 - 12:54
En aquest apartat trobareu l'organigrama de les àrees competencials de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona s'estructura en 9 àrees competencials i executives de les quals en depenen els diputats i diputades assignats als diferents àmbits de govern: Per veure el detall de l'estructura orgànica de cadascuna de les àrees, cal clicar els següents enllaços:  Àrea de Presidència... més.
Darrera actualització: 20/04/2022 - 13:23
Darrera actualització: 08/04/2022 - 13:13
Darrera actualització: 08/04/2022 - 13:11