Estructura

Darrera actualització: 05/02/2020 - 14:23
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2019
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.
Darrera actualització: 24/01/2020 - 13:33
Darrera actualització: 24/01/2020 - 13:32
Darrera actualització: 24/01/2020 - 13:31
Darrera actualització: 24/01/2020 - 13:30