funcions

Darrera actualització: 09/04/2024 - 13:14
Darrera actualització: 05/04/2024 - 12:20
La Diputació de Barcelona s’estructura en les 14 àrees competencials i executives.
1. Àrea de Presidència 2. Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 3. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 4. Àrea de Cultura 5. Àrea d'Infraestructures i Territori 6. Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat 7. Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió... més.
Darrera actualització: 24/01/2024 - 12:50
La Relació de Llocs de treball conté el nombre de dotacions dels llocs de treball de l'organització amb la descripció de les característiques principals.
La Relació de Llocs de treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 10:46
Jornada intensiva Calendari laboral 2015, factor assiduïtat i indisposicions Millores socials Manual de funcions, PAMO 2015 promoció interna categories subgrups C2 i C1 Manual de funcions, PAMO 2014 promoció interna categories: personal administratiu, guardes forestals i personal de... més.
Darrera actualització: 25/05/2023 - 13:15
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla anual aprovada per la Diputació de Barcelona i la relació de llocs de treball de l’organització amb la descripció de les característiques principals.
      - Plantilla     - Relacions de llocs de treball