govern

Darrera actualització: 21/03/2022 - 10:06
Agenda pública d'electes i personal directiu professional
Consulteu el calendari amb els actes i reunions en què participen la Presidenta, els diputats i diputades i el personal directiu de la Diputació. Utilitzeu els filtres de l'agenda per conèixer l'activitat per àmbits competencials, per data o bé per diputat.  Ara també us podeu descarregar la... més.
Darrera actualització: 06/02/2022 - 12:46
La Diputació de Barcelona, com a institució pública, es regeix per la normativa aplicable i pel seu propi Reglament orgànic. Així, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei... més.