Organització

Darrera actualització: 29/05/2018 - 09:33
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2018, aprovada definitivament a 11 de gener de 2018.
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 23:05
                                           Directori de contacte