transparència

Darrera actualització: 22/10/2018 - 11:19
Des del 2015 la Diputació de Barcelona participa al Grup de Treball de Transparència Local, que treballa per facilitar als als ens que componen l’Administració local de Catalunya el compliment de les obligacions que es deriven de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la... més.
Darrera actualització: 24/05/2018 - 19:05
La Diputació de Barcelona us ofereix formació per tal que conegueu quines són les obligacions derivades de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com les eines que teniu a la vostra disposició per implantar-la i fer-ne seguiment en la vostra... més.
Darrera actualització: 04/05/2018 - 00:08
Portal de transparència de l'Organisme de Gestió Tributària: l’eina per a rendir comptes de la seva actuació amb la ferma voluntat d'obrir-se a la ciutadania.