Serveis a mida del Sistema d'Informació del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Desenvolupament de productes o serveis d'informació oficial confeccionats a mida a partir del Sistema d'Informació del CIDO, orientats a les pròpies administracions públiques. Aquest servei es du a terme a partir de la creació d'explotacions o cessions de dades del Sistema d'Informació del CIDO per integrar-se i/o alimentar d'altres sistemes, o per crear nous productes d'informació orientats a la ciutadania i a les administracions. A més a més, es presta assessorament en legislació i documentació del Sistema d'Informació del CIDO.

Tipologia: 
Recurs tècnic
Destinataris: 
Ens locals i Entitats.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
Com es pot sol·licitar?: 

Petició directa al Servei a través del correu electrònic (cido@diba.cat).

Dades de contacte
Servei del Butlletí Oficial de la Pronvíncia de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials
Londres, 55. 08036 Barcelona, Horari: 9.00 a 14.30 h
934 022 514