Suport en transparència als ens locals

Darrera actualització: 28/12/2018 09:10 h.
En matèria de transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona ofereix diferents eines i recursos als ens locals de la demarcació.

La Diputació de Barcelona té com a missió enfortir la capacitat dels governs locals com a institucions centrals per a millorar la qualiat de vida de la ciutadania, contribuint al progrés i al reequilibir territorial de Catalunya. Per assolir-ho, posa a disposició dels ens locals eines i recursos de suport, que van des de la formalització de projectes de col·laboració tècnica, a la creació de models de documents tipus fins a la resolució de dubtes i consultes puntuals. 

Consulta'ls prement-hi!