Addenda al conveni de col.laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret (encàrreg 2017)

Codi d'expedient: 
2014/0005860
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Unitat responsable: 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
307.676,00€
Objecte: 
Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Consorci Localret (encàrrec 2017) per a projectes estratègics: estudis de provisió de banda ampla al territori fins a 50.000 habitants (catàleg serveis 2017)
Participants: 
Diputació de Barcelona i Consorci Localret
Termini de vigència: 
07/02/2018 a 07/02/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat