Adscripció de l’ús i la gestió de diverses finques de caràcter forestal propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat, a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Codi d'expedient: 
2013/0007282
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Adscripció, a favor del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de l'ús i la gestió de les finques del Turó de la Questió, la Quadra de Sant Bertomeu i de la part de la finca de Flor de Maig, propietat de la Diputació de Barcelona, del 67,30% de les finques de Can Cortés i Can Candeler, propietat de la Diputació de Barcelona, i només de la part d'aquest percentatge qualificada amb claus 27 Parc Forestal de conservació, 28 Parc Forestal de repoblació i 26 Lliure permanent i de la finca Muntanya Tarrida, propietat de la Fundació Pública Casa Caritat i de la Diputació de Barcelona, situades en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, qualificades com a sistemes de Parcs Forestals o que tinguin caràcter forestal.
Participants: 
Diputació de Barcelona i Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Termini de vigència: 
03/06/2015 a 31/07/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: