Cessió d'ús de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat, per impulsar un Programa d'habitatges per a persones en risc d'exclusió social

Codi d'expedient: 
2013/0005225
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Cessió d'ús de caràcter no onerós, a favor de Càritas, dels habitatges-que figuren a l'annex adjunt- propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d'habitatges per a persones en risc d'exclusió social.
Participants: 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona
Termini de vigència: 
25/09/2013 a 24/09/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: