Concessió demanial dels terrenys anomenats “La Vinya d’en Sabater” del Recinte Torribera

Codi d'expedient: 
2014/0010178
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
Conveni de concessió demanial, a favor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dels terrenys anomenats “La Vinya d’en Sabater”, del Recinte Torribera
Participants: 
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Termini de vigència: 
23/07/2015 a 22/07/2035
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent
Paraules clau: