Conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Cultural de l'Alguer per a la dinamització dels nostres espais naturals protegits a partir del seu patrimoni comú, la llengua i la cultura catalana

Codi d'expedient: 
2014/0004228
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
10.000,00€
Objecte: 
Aprovació del pla de treball corresponent a les activitats de l’any 2015, relatiu al conveni de col·laboració, per a la “Dinamització dels nostres espais naturals protegits a partir del seu patrimoni comú, la llengua i la cultura catalana”, signat el 30/08/2014
Participants: 
Diputació de Barcelona, Obra Cultural de l'Alguer
Termini de vigència: 
30/08/2014 a 31/12/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat