“Conveni de col·laboració per a la realització del “Postgrau 1: Hisenda Autonómica i Local: finançament, pressupost i comptabilitat 2016/2017” inclòs en la 30a.edició del Màster en Hisenda Autonómica i Local.

Codi d'expedient: 
2016/0006987
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Formació
Unitat responsable: 
Servei de Gestió de la Formació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
8.000,00€
Objecte: 
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre les institucions esmentades per a la realització del Postgrau 1 d’Hisenda Autonòmica i Local: finançament, pressupost i comptabilitat, que s’integra en la 30a. edició del Màster en Hisenda Autonòmica i Local, i que es realitzarà en el curs 2016-2017 i, d’acord amb el reglament i normativa per a cursos propis de postgrau aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.
Participants: 
Diputació de Barcelona / Universitat de Barcelona / Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Adminsitració Local de Catalunya/ Associació Ctalana de Municipis i comarques / Federació de Municipis de Catalunya.
Termini de vigència: 
08/03/2017 a 30/09/2017
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat
Paraules clau: