Conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès

Codi d'expedient: 
2015/0000902
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
Unitat responsable: 
Servei de Suport Administratiu
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
No
Objecte: 
L'objecte del present conveni és la col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en representació dels municipis i els consells comarcals que en formen part, amb la voluntat de promoure la integració de la Diputació de Barcelona al Consorci previ compliment dels tràmits legals oportuns, i, especialment, pel que fa a l'aprovació per part de la Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya del pla econòmic-financer de la Diputació de Barcelona.
Participants: 
Diputació de Barcelona i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
Termini de vigència: 
07/05/2015 a 07/05/2020
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat