Conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris del Montseny per al foment de l'associacionisme i la cooperació dins l'àmbit del Parc Natural del Montseny

Codi d'expedient: 
2013/0005597
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
8.000,00€
Objecte: 
Aprovació del programa de treball corresponent a les activitats de l'any 2015, en relació al conveni específic de cooperació i col·laboració, per al foment de l'associacionisme i la cooperació dins l'àmbit del Parc Natural del Montseny, i aprovació de la regularització de la vigència del conveni, i conseqüentment, de la seva pròrroga
Participants: 
Diputació de Barcelona, Associació de Propietaris del Montseny
Termini de vigència: 
05/03/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat