Meses de contractació

Darrera actualització: 29/6/2023 11:37 h.
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.

Actualment a la Diputació de Barcelona hi ha dues Meses de Contractació: 


      - Mesa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 


      - Mesa de l'Àrea de Presidència 


La seva composició es pot consultar al Perfil de contractant així com les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu expedient.