Meses de contractació

Darrera actualització: 13/2/2020 13:59 h.
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.

Actualment a la Diputació de Barcelona hi ha dues Meses de Contractació: 

      - Mesa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 

      - Mesa de l'Àrea de Presidència 

La seva composició es pot consultar al Perfil de contractant així com les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu expedient.