Observatori local d’habitatge

L'Observatori Local d'Habitatge, creat al 2008, s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge des d'una perspectiva local. Té la vocació de satisfer les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge. Ofereix:  

  • Espai web amb accés als diferents recursos que ofereix l’Observatori.
  • Estudi bianual sobre la política local d’habitatge als municipis de més de 10.000 habitants  (Panel de Polítiques Públiques Locals d’Habitatge, amb la Fundació Pi i Sunyer).
  • Dossier trimestral d’actualitat normativa (Habitatge i món local).
  • Recursos de contingut estadístic adreçats a les polítiques públiques locals d’habitatge.
  • Producció de mapes temàtics sobre indicadors i oficines de serveis per mitjà del Mapa de Serveis Locals d’Habitatge (SITMUN).
  • Estudis i publicacions sobre polítiques locals d’habitatge (Càpsules d’habitatge, Documents de treball, etc.).
  • Jornades i altres activitats de divulgació.  
  • Participació en l’Observatori Metropolità d’Habitatge
Tipologia: 
Recurs tècnic
Destinataris: 
Ens locals, Ciutadania, Empreses, Entitats i Universitats.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
No
Com es pot sol·licitar?: 

Aquest recurs no requereix una sol·licitud o petició formal per part de l'interessat al ser d'accés lliure o prestació d'ofici per part de la Diputació de Barcelona.

Dades de contacte
Oficina d'Habitatge
Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 2a planta, 08036 Barcelona
934022932
Paraules clau: