Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l'Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell

Codi d'expedient: 
2015/0000326
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
50.000,00€
Objecte: 
Convalidar l'aprovació del programa anual per a l'any 2015 de l'Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell, per la redacció del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, amb efectes 1 de gener de 2015
Participants: 
Diputació de Barcelona, Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell
Termini de vigència: 
01/01/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat