Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt

Codi d'expedient: 
2015/0000320
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
95.000,00€
Objecte: 
Convalidar l'aprovació del Programa Anual per a l'any 2015 del Pla Marc de l'Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, aprovat per la Diputació de Barcelona, en ple de data 23 de novembre de 2006, amb efectes des de 1 de gener de 2015.
Participants: 
Diputació de Barcelona, Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt
Termini de vigència: 
01/01/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat