Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat

Codi d'expedient: 
2015/0000313
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Unitat responsable: 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
184.011,76€
Objecte: 
Convalidar l'aprovació del programa anual per al 2015 del Pla Marc de l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, aprovat per la Diputació de Barcelona en ple de data 28 de març de 2012, amb efectes 1 de gener de 2015
Participants: 
Diputació de Barcelona, Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat
Termini de vigència: 
01/01/2015 a 31/12/2015
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat