Programa de Crèdit Local 2018 ajuntament de Martorell

Codi d'expedient: 
2018/0006673
Gerència / Direcció de serveis: 
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Unitat responsable: 
Servei de Programació
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
102.538,38€
Objecte: 
Subvenció del Programa de Crèdit Local
Participants: 
Ajuntament de Martorell - Diputació de Barcelona
Termini de vigència: 
18/06/2018 a 17/06/2028
Conveni finalitzat: 
Conveni vigent