Publicacions: estudis, guies i manuals sobre temàtica d'habitatge, urbanisme i activitats

Redacció i publicació de documentació, estudis, guies i manuals sobre temes d'habitatge, urbanisme i activitats. Concretament:

  • Suport en el planejament urbaníst i millora urbana: estudis de suport al planejament general i derivat i per l'activació temporal d'espais sense ús.
  • Suport en la gestió de polítiques locals d'habitatge: estdi i anàlisis sobre temes d'habitatge realitzats per l'Observatori d'habitatge i suport a la redaccció de plans, manuals i guies de suport a la gestió de la provisió, rehabilitació i lloguer d’habitatge públic.
  • Suport en la gestió d’activitats i establiment manuals i guies per a l'elaboració de cens d'activitats, gestió, tramitació'activitats i sobre la inspecció i verificació d'activitats comunicades, entre d'altres.
Tipologia: 
Recurs tècnic
Destinataris: 
Ens locals, Ciutadania, Empreses i Entitats.
Sol·licitud
Requereix sol·licitud?: 
No
Com es pot sol·licitar?: 

Aquest recurs no requereix una sol·licitud o petició formal per part de l'interessat al ser d'accés lliure o prestació d'ofici per part de la Diputació de Barcelona.

Dades de contacte
Gerència HUA
Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 2a planta, 08036 Barcelona
934022890