Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial