Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat