CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH)

Codi d'expedient: 
2018/1612
Gerència / Direcció de serveis: 
Gerència de Serveis de Benestar Social
Unitat responsable: 
Servei d'Acció Social
Tipologia: 
Conveni
Xarxa de Governs Locals : 
No
Aportació econòmica: 
Import de l'aportació econòmica: 
54.400,00€
Objecte: 
Establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Vic per prestar un servei d’atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries del grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial. El servei també orienta i assessora a persones consumidores en situació de vulnerabilitat que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari, d’acord amb la legislació vigent en la matèria. El seu propòsit és garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari
Participants: 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Vic
Termini de vigència: 
01/01/2018 a 31/12/2019
Conveni finalitzat: 
Conveni finalitzat