Xarxa de Governs Locals

Darrera actualització: 21/12/2020 - 21:53
Oferta de recursos per al suport als serveis i les activitats locals
El Catàleg de serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals de la província per a la prestació de serveis i activitats locals. L’oferta de recursos del Catàleg és una relació àmplia,... més.
Darrera actualització: 31/07/2020 - 07:51
El nou model de cooperació local de la Diputació de Barcelona
El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei reguladora de les bases del regim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a les anualitats que comprèn. Té la vocació i la... més.
Darrera actualització: 01/06/2020 - 17:48
Xarxa de governs locals 2016 - 2019
Es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en la cooperació entre els governs locals i la Diputació per desplegar actuacions conjuntes encaminades a procurar un suport integral als governs locals i, d’aquesta manera, afavorir la diversificació econòmica del territori i la cohesió social. Per... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:28
El Programa Operatiu FEDER 2014-2020 consta de diferents convocatòries entre les que es troben “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, les bases de les quals varen ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una línia de suport específica que finança fins a un màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues convocatòries esmentades. Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i... més.
Darrera actualització: 29/05/2020 - 17:27
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.