Pla d'Actuació de Mandat 2020-23

Darrera actualització: 19/2/2024 11:03 h.
Pla d'Actuació de Mandat 2020-23

Aprovat en plena pandèmia, el PAM 2020-2023 vol ser una eina per oferir un suport integral als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona per tal que puguin abordar l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19, així com l’impacte del confinament i de la recessió que se n’ha derivat. Però, al mateix temps, la corporació vol orientar estratègicament aquest suport perquè ens ajudi a recuperar-nos de la crisi d’una manera sostenible, tant des del punt de vista econòmic com social i ambiental, aprofitant el potencial transformador de les polítiques de proximitat per reduir les desigualtats, frenar el canvi climàtic i construir una economia verda i circular.

El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació és innovador des d’una doble perspectiva. D’una banda, perquè s’ha dissenyat un Pla que orientarà estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals. I, de l’altra, perquè es tracta d’un Pla que fa un primer pas endavant significatiu per desplegar una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en xarxa i la transversalitat.

Des d’aquestes dues perspectives, el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 vol actualitzar i renovar el compromís de la institució amb l’enfortiment de l’autonomia local, aconseguint que la Diputació continuï essent un referent del municipalisme i les polítiques locals, adaptades a les noves agendes globals i, en concret, a uns objectius de desenvolupament sostenible que estructuren el contingut del Pla i les seves principals línies d’actuació.

El sistema de seguiment i actualització del Pla

El sistema de seguiment del PAM 2020-2023 serveix per conèixer el seu grau d’execució, d’una banda i, de l’altra, per impulsar la millora i l’adaptació contínues de l’acció de govern.

El darrer seguiment del PAM 2020-2023 inclou un informe de balanç qualitatiu de mandat que destaca les principals actuacions desplegades al llarg de la legislatura i un quadre de comandament que recull el grau d’execució dels indicadors, i s’ha realitzat considerant els valors de l’any 2022, tant del pressupost liquidat de la Diputació, com dels indicadors vinculats als diferents subprogrames i projectes transformadors.

La informació i documentació de seguiment es poden consultar a través d’aquest apartat del Portal de Transparència de la Diputació i d’una plataforma electrònica específica en matèria de seguiment, que permet veure l’evolució dels indicadors al llarg del període de vigència del PAM.

Enllaços relacionats amb el Pla d’actuació de mandat 2020-2023: