Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Darrera actualització: 17/6/2020 16:46 h.

La bústia de denúncies anònimes és un canal segur de participació electrònica que neix de la conveniència d'oferir un espai que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, com una manera de reforçar la gestió pública. Amb aquest objectiu la Diputació de Barcelona suma a la seva bústia de bon govern, ja operativa des de fa temps, la bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

 L’Oficina Antifrau de Catalunya  (OAC) vetlla per preservar la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. El seu objectiu prioritari és prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. 

Antifrau disposa de la Bústia de denúncies anònimes, un canal segur d’admissió de les comunicacions, ja que permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

Si teniu constància d'irregularitats o males pràctiques podeu alertar les autoritats amb les garanties de poder ser protegits, enfront qualsevol represàlia, a través de la bústia següent: 

Paraules clau: