Canals de contacte i tràmit

Darrera actualització: 18/11/2022 12:05 h.
Aquí podeu identificar el canal de contacte o tràmit corresponent a la vostra necessitat.
TRANSPARÈNCIA BON GOVERN ALTRES MATÈRIES

Sol·licitud de dret d'accés a la informació

El formulari de sol·licituds de dret d'accés a la informació és el canal que permet sol·licitar i obtenir informació pública que estigui en poder de la Diputació de Barcelona. 

Bústia de bon govern

La bústia de bon govern és un canal on podeu adreçar les consultes i dubtes en relació a l'aplicació del Codi de Codi de Bon Govern i Qualitat Institucional i en el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i altres temes que se'n puguin derivar del bon govern de la institució.

Consultes, queixes i suggeriments de la seu electrònica

El formulari de consultes, queixes i suggeriments és el canal a través del que podeu deixar constància de la vostra satisfacció o insatisfacció sobre els serveis prestats i poder transmetre queixes, incidències i/o suggeriments que creieu convenient per a la millora dels serveis.

Bústia de denuncies anònimes de l'Oficina Antifrau

La Bústia de denúncies anònimes de l'Oficina Antifrau de Catalunya és un canal per poder denunciar qualsevol mala pràctica dins del sector públic català.

Aquest canal us permet fer una denúncia anònima i segura.

Altres tràmits de la seu electrònica

Si la vostra necessitat no correspon a cap de les matèries descrites en aquesta pàgina, podeu consultar els altres tràmits disponibles a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.