Declaracions de béns patrimonials i activitats

Darrera actualització: 3/7/2024 12:43 h.
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona

Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis –estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, i catalana, Llei 19/2014, de 29 de desembre– de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

DECLARACIONS MANDAT 2023-2027

Declarants Tipus declaració
Membres electes Activitats i béns patrimonials
Personal directiu professional Activitats i béns patrimonials


DECLARACIONS MANDAT 2019-2023

Declarants Tipus declaració Arxiu OpenDocument Arxiu Excel
Membres electes Activitats Electes activitats 2019-2023 Electes activitats 2019-2023
Membres electes Béns patrimonials Electes patrimonials 2019-2023 Electes patrimonials 2019-2023
Personal directiu professional Activitats Directius activitats 2019-2023 Directius activitats 2019-2023
Personal directiu professional Béns patrimonials Directius patrimonials 2019-2023 Directius patrimonials 2019-2023

REGISTRE ESPECIAL D'INTERESSOS MANDAT 2019-2023

Declarant Entitat Arxiu descarregable
Maria Mercedes Alòs Lladó Ajuntament de Teià Certificat M. Alòs
Josep Triadó i Bergés Ajuntament de Premià de Dalt Certificat J. Triadò