Feder

Darrera actualització: 29/5/2020 17:28 h.
El Programa Operatiu FEDER 2014-2020 consta de diferents convocatòries entre les que es troben “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, les bases de les quals varen ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).

La Diputació de Barcelona ha desenvolupat una línia de suport específica que finança fins a un màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues convocatòries esmentades.

Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i viabilitat de les actuacions seleccionades evitant una possible desprogramació i pèrdua d’ajuts FEDER per a Catalunya i, de l’altra, es contribueix a fomentar l’equilibri territorial, l’eficiència i el treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació, posant a disposició d’aquells ens locals que compleixin els requisits establerts a les corresponents convocatòries un suport econòmic complementari als ajuts FEDER concedits.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de setembre de 2018, va aprovar la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de gener de 2019, va aprovar la resolució de la concessió. També disposeu de la versió resumida de la distribució.

Tornar a Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Paraules clau: