Avaluació del bon govern i la transparència

Darrera actualització: 10/7/2024 17:58 h.

Avaluació en matèria de bon govern

Informe 9/2023 - Sindicatura de Comptes de Catalunya

Fiscalització dels plans de mesures antifrau (PMA) aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

Informe 1.528/2023 – Tribunal de Cuentas

Fiscalització dels plans de mesures antifrau (PMA) aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).


Avaluació en matèria de transparència 

Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern 2022. Juny 2023 - Síndic de Greuges de Catalunya

Informe anual que avalua l’aplicació de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública en compliment del que estableix el títol VIII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Segell Infoparticipa

L’abril de 2024, la Diputació de Barcelona ha renovat per vuitè any consecutiu i respecte de l’any 2023, el Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local que distingeix els portals de transparència i webs de les administracions públiques locals. Aquest segell suposa un reconeixement a les bones pràctiques corporatives en matèria de publicitat activa, transparència i comunicació. Es tracta d’una marca de qualitat respecte la transparència pública com a eina de participació i que pretén donar garanties de confiança i credibilitat a la ciutadania i, alhora, ser un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

El Segell InfoParticipa s’atorga pel grup d'investigació ComSET de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs dels ajuntaments i entitats supramunicipals. En concret, les diputacions provincials s’avaluen des de l’any 2016.