Avaluació del bon govern i la transparència

Darrera actualització: 26/2/2024 16:40 h.

Avaluació en matèria de bon govern

Informe 9/2023 - Sindicatura de Comptes de Catalunya

Fiscalització dels plans de mesures antifrau (PMA) aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).


Avaluació en matèria de transparència 

Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern 2022. Juny 2023 - Síndic de Greuges de Catalunya

Informe anual que avalua l’aplicació de les obligacions en matèria de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública en compliment del que estableix el títol VIII de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Segell Infoparticipa

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de les webs locals. Avaluen la informació pública dels ens locals des de la perspectiva que aquesta permeti a la ciutadania conèixer quin són els seus representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació tenen al seu abast. Es tracta d’una marca de qualitat que pretén donar garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

L'any 2022 la Diputació de Barcelona ha renovat per quart any consecutiu, per unanimitat en la votació del Consell Assessor, el segell infoparticipa amb el 100% dels indicadors positius que distingeix els webs de les administracions públiques en matèria de transparència i suposa un reconeixement a les bones pràctiques portades a terme en aquesta matèria.