Meses de concertació 2016 - 2019

Darrera actualització: 29/5/2020 17:25 h.

Les Meses són espais oberts de relació entre els representants de la Diputació i els governs locals, en els quals es contrasten les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan al llarg del mandat amb especificacions dels recursos que aportarà cada part.

A partir d'aquests acords s'aporta el finançament necessari per a la realització d'inversions arreu del territori, adreçades a la creació i al manteniment d'infraestructures i equipaments locals.

Meses de concertació 2016-2019: El suport a les inversions en el territori

En el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, s'han registrat 965 acords amb els ens locals de la demarcació que impliquen un compromís de finançament per part de la Diputació de Barcelona de més de 247 milions d'euros que es destinaran majoritàriament a noves inversions i obres de manteniment en infraestructures i equipaments locals.

La informació presentada es correspon amb l'extracció de dades dels sistemes d'informació de la Diputació de Barcelona realitzada en data 19 de maig de 2017 pel que fa a les Meses celebrades amb els municipis, i en data 18 d'octubre de 2017 pel que fa a les Meses celebrades amb les comarques, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis.

Tornar a Xarxa de Governs Locals 2016-2019


Meses de concertació 2016-2019. Dades globals

Dades globals i metodologia 1: municipis

Dades globals i metodologia 2: comarques i altres ens

Municipis  |  Comarques i altres ens

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |