Cercador de convenis

Ex. 21/04/2024
Ex. 21/04/2024
Ex. 21/04/2024
Ex. 21/04/2024
Ex. 21/04/2024
Ex. 21/04/2024
Conveni Temes Tipologia Aportació econòmica Codi d'expedient Gerència / Direcció de serveis Termini de vigència
Programa Futurisme Administració local, Diputació de Barcelona, Turisme Conveni 2015/0004532 Gerència de Serveis de Turisme 10/07/2015 a 31/01/2016
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC PER A LA COORGANITZACIÓ DE TALLERS FORMATIUS EN MATÈRIA DEL TURISME, DURANT L’EXERCICI 2018 Administració local, Diputació de Barcelona, Turisme Conveni 2018/0006419 Direcció de Serveis de Formació 02/05/2018 a 10/12/2018
5ª Fira de la Biomassa de Catalunya Medi ambient Conveni 2017/0001644 Gerència de Serveis de Medi Ambient 23/02/2017 a 25/02/2017
Acceptació de la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13 BIO/ES/000094) Diputació de Barcelona, Medi ambient, Territori i parcs naturals Conveni 2013/0005531 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 13/05/2015 a 30/09/2018
Acord de col.laboració pel projecte LIFE Tritó del Montseny: gestió del projecte de l'hàbitat, la seva població i educació ambiental Medi ambient, Territori i parcs naturals Conveni 2015/7037 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 06/03/2017 a 31/12/2020
Acord de col.laboració pel projecte LIFE Tritó Montseny - LIFE15 NAT/ES/000757 Medi ambient, Territori i parcs naturals Conveni 2015/7037 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 23/03/2017 a 31/12/2020
Acord de col·laboració entre IESE i la Diputació de Barcelona per a l'organització d'unes sessions sota el títol "La col·laboració publicoprivada a debat" Administració local, Educació Conveni 2016/7541 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 16/11/2016 a 15/11/2017
Acord de col·laboració per a l'organització d'unes sessions sobre la gestió pública local Administració local, Diputació de Barcelona Conveni 2017/13047 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 16/05/2018 a 16/05/2019
Acord de cotitularitat entre la Diputació de Barcelona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili de la base de dades anomenada "Mètode de tècniques de fraccionament de domini". Urbanisme i habitatge Conveni No 2015/5933 Gerència de Serveis d'Habitatge Urbanisme i Activitats 14/01/2016 a 31/12/2026
Acord específic de col·laboració per donar suport al projecte "Enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus de Bolívia" Administració local, Economia i treball, Medi ambient Conveni 2016/0011675 Direcció de Relacions Internacionals 23/12/2016 a 31/12/2018