Altres sistemes de gestió de qualitat

Darrera actualització: 7/10/2021 08:39 h.

La Diputació de Barcelona aposta per a la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat, que promouen un enfocament basat en els processos. Per això compta amb sistemes de gestió, que són els instruments necessaris per a l'impuls de la qualitat i la millora contínua i la satisfacció dels requisits dels seus usuaris. En aquest sentit alguns d'aquests sistemes de gestió estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.

Paraules clau: