Dibaròmetre

Darrera actualització: 31/10/2023 13:42 h.

     

Aquest és l’espai web destinat a difondre les anàlisis i píndoles informatives derivades del projecte Dibaròmetre: l’enquesta sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona

El Dibaròmetre (consulteu el visor a https://dibarometre.diba.cat/) esdevé un projecte inèdit en el nostre entorn, emmarcat en l’interès de la Diputació de Barcelona per a copsar la percepció de la ciutadania de la província de Barcelona en relació amb el seu municipi i els serveis que ofereix el seu ajuntament. Concretament, l’estudi se centra en la recollida d’informació sobre la visió que la ciutadania té del municipi, dels serveis que ofereix i de la seva administració, així com en les opinions sobre l’impuls del bon govern, la participació ciutadana, la transparència o la tramitació electrònica, entre d’altres. Amb aquest conjunt d’evidències es pretén contribuir a millorar la presa de decisions tant de la Diputació de Barcelona com dels mateixos ens locals.

La primera edició del Dibaròmetre es va desplegar a tots els municipis de la província de Barcelona (amb l’excepció de Barcelona ciutat) entre 2020 i 2022:

  • En el cas dels municipis menors de 10.000 habitants es va realitzar al desembre de 2020 l’enquesta telefònica a 1.949 persones seguint quotes de sexe, edat i tram de població de municipi, distribuïts en els trams següents: fins a 500 habitants, de 501 a 1.000, de 1.001 a 3.000, de 3.001 a 5.000 i de 5.001 a 10.000 habitants. Els resultats es van ponderar d'acord amb la població oficial al 2020 publicada de cada tram, per garantir la representativitat i proporcionalitat de cada un. 
  • En el cas dels municipis de més de 10.000 habitants s’han realitzat les enquestes al llarg dels tres primers trimestres de l’any 2022, un total de 80 municipis dividits en 8 contractes basats d’entre 9 i 11 municipis cadascun i pels quals s'han realitzat 400 enquestes telefòniques a cada municipi, seguint quotes de sexe i edat.

La segona edició del DIBAròmetre es desplegarà al llarg del 2023-2024, i es manté la planificació metodològica, amb una enquesta representativa conjunta per als municipis de menys de 10.000 habitants i una enquesta representativa a cada municipi de més de 10.000 habitants d’acord amb les dades d’1 de gener de 2022 de població disponibles (227 municipis de menys de 10.000 habitants i 83 de més de 10.000 habitants, excloent Barcelona). 

 

Les dades del projecte són accessibles a través del portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona.

A continuació podeu consultar les anàlisis i píndoles informatives derivades del DIBAròmetre:

 Píndola Dibaròmetre: Actuacions de la Diputació de Barcelona. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Atenció ciutadana. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Mitjans de transport. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Gestió municipal III. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Gestió municipal II. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Gestió municipal I. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Principals problemes del municipi. Març 2023

 Píndola Dibaròmetre: Percepció sobre el municipi. Març 2023

 Presentació dels resultats del Dibaròmetre als municipis de menys de 10.000 habitants. Maig 2022

 ​Informe de resultats del Dibaròmetre als municipis de menys de 10.000 habitants. Maig 2022

 Infografia del projecte «Dibaròmetre: l’enquesta de la percepció ciutadana sobre el municipi». Novembre 2021

 Qüestionari als municipis majors a 10.000 habitants. Novembre 2021

 Qüestionari als municipis menors a 10.000 habitants Novembre 2020