Normativa i organització

Darrera actualització: 6/7/2020 20:11 h.

Aquest apartat recull la informació relativa a la normativa adoptada per la Diputació de Barcelona durant l'estat d'alarma de la COVID-19.

Plans de Contingència

Regulacions del sistema organitzatiu

Mesures de prevenció de riscos laborals

Notes jurídiques

Infografies