Notícies

09/03/2021 - 12:23
El dia 3 de març va entrar en vigor aquest Decret que té per objecte el desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
29/01/2021 - 09:31
Posem en marxa un nou Catàleg amb una oferta planificada per al període 2021-2023 de 362 recursos de suport als governs locals i una dotació de 95,4 M€ per a l’any 2021.
11/12/2020 - 13:43
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les administracions informen sobre les característiques dels serveis públics que ofereixen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.
06/11/2020 - 12:47
Consulta el calendari amb els actes i reunions en què participen la Presidenta, els diputats i diputades i el personal directiu de la Diputació
06/11/2020 - 12:31
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
28/09/2020 - 15:10
El dia internacional del dret a saber se celebra anualment el 28 de setembre des de l'any 2015, quan la UNESCO va adoptar una resolució en què exposava que el dret universal d'accés a la informació resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats.
22/09/2020 - 20:12
Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que s'ha obtingut amb el 100% dels indicadors positius, suposa un reconeixement a les bones pràctiques paleses al Portal de transparència i al web de la Diputació de Barcelona.