Notícies

22/04/2020 - 10:20
Aquest any toca quedar-se a casa, però amb propostes culturals a l’abast i per a tothom. La Diputació de Barcelona vetlla per fer arribar a tota la ciutadania una oferta cultural que suavitzi el confinament a casa de grans, joves i infants. Aquest any, matem el drac entre tots.
02/04/2020 - 09:45
Aquesta distinció a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, que s'ha obtingut amb el 100% dels indicadors positius, suposa un reconeixement a les bones pràctiques paleses al Portal de transparència i al web de la Diputació de Barcelona.
17/03/2020 - 16:22
La Diputació de Barcelona continua adoptant els protocols necessaris per fer front a la pandèmia del COVID-19, en compliment de les mesures dictades per les autoritats competents en matèria de salut pública. Consulteu les mesures de la Diputació de Barcelona.
17/02/2020 - 14:50
Les sol·licituds d'accés a la informació són les peticions dels ciutadans per obtenir informació pública segons Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Pot presentar la seva sol·licitud qualsevol ciutadà major de setze anys de forma gratuïta.
24/10/2019 - 14:10
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals configuren la composició del Ple de la Diputació.
25/09/2019 - 15:17
El 26 de setembre, l’Escola d'Administració Pública de Catalunya organitza una taula rodona que té com a objectiu donar a conèixer l'estat de la qüestió sobre l'exercici d'aquest dret, i aportar les visions de les administracions i la societat civil. 
11/12/2017 - 09:31
Consulta les licitacions promogudes per la Diputació de Barcelona i pels organismes autònoms que en depenen.
27/11/2017 - 08:26
Pots consultar els convenis i encàrrecs de gestió vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades.
20/11/2017 - 08:29
La Diputació de Barcelona dóna suport econòmic als ens locals de la demarcació, i a les persones i entitats del seu àmbit territorial per a impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans. Podeu consultar els imports concedits en el present exercici i els justificats en anys anteriors.
13/11/2017 - 09:01
La Diputació de Barcelona aposta per la millora de la qualitat dels seus serveis, prenent com a referència els principis bàsics de la gestió de la qualitat. Alguns d'aquests sistemes de gestió han estat certificats i han obtingut distintius de qualitat.